Regulamin Promocji: POWIEW ŚWIEŻOŚCI W DOMU:
20% przy zakupie 2 wybranych produktów,
30% przy zakupie 3 i więcej wybranych produktów
w dn. 03-15.04.2024 r.  
zwanej w dalszej części „Promocja”.

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji przeprowadzanej w sieci wysp handlowych na teranie całej Polki i sklepu internetowego sorvellaperfume.pl prowadzonych przez GLARE MARKETING SP. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie w  czasie trwania promocji prowadzona będzie sprzedaż detaliczna.
 1. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich klientów Sorvella Perfume, bez wykluczeń.
 1. Promocja obowiązuje w okresie 03-15.04.2024 r. Glare Marketing zachowuje dla siebie możliwość dowolnego skórcenia/przedłużenia czasu Promocji.
 1. Promocja dotyczy Zapachów do Domu o pojemności 120 ml i Sprayów o pojemności 200 ml, dostępnych w dniach Promocji w ofercie online i offline. Promocja nie łączy się.
 1. Asortyment produktów promocyjnych może się różnić w zależności od dostępności w każdej wyspie Sorvella Perfume i w sklepie www sorvellaperfume.pl
 1. W ramach Promocji każda osoba, która dokona zakupu 2 (słownie:dwóch) produktów, biorących udział w promocji lub tych samych, w wyspie handlowej Sorvella Perfume lub w sklepie internetowym sorvellaperfume.pl, otrzyma 20% rabatu na całe zamówienie, zaś osoba, która dokona zakupu 3 (słownie:trzech) lub więcej produktów biorących udział w promocji, otrzyma rabat 30% na całe zamówienie. W wyspach handlowych rabat zostanie naliczony przez obsługę klienta, w sklepie internetowym www.sorvellaperfume.pl
 • rabat 20% zostanie naliczony na etapie finalizacji transakcji, po dodaniu do koszyka 2 różnych lub takich samych produktów, biorących udział w Promocji;
 • rabat 30%  zostanie naliczony na etapie finalizacji transakcji, po dodaniu do koszyka 3 lub więcej produktów, biorących udział w Promocji;
 1. Rabaty, o których mowa w pkt 5 powyżej, naliczone zostaną na etapie finalizacji transakcji w czasie zakupów w wyspie handlowej lub na stronie sklepu online sorvellaperfume.pl z odpowiednim kodem, wskazanym w pnkt. 6.
 1. Towar zakupiony w dowolnej wyspie handlowej Sorvella Perfume lub w sklepie internetowym Sorvella Perfume może podlegać zwrotowi w okresie 30 dni, licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu, niezależenie od tego, w jakim dniu przypada ostatni dzień terminu. W razie skorzystania przez Klienta z możliwości zwrotu towaru na zasadach określonych w regulaminie zwrotów i wymian, Klient otrzyma zwrot środków w kwocie równej cenie uiszczonej przez klienta za tenże towar (cenie po rabacie, obowiązującym w czasie Promocji).
 1. Zwrot środków wykonany będzie w tej samej formie, w jaki uiszczona została przez Klienta zapłata za zwracany towar.
 1. Organizatorem promocji jest GLARE MARKETING Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Muszkieterów 15 a/B, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000665980, o kapitale zakładowym 20 000 PLN, NIP 5223084781, REGON 366661382.
 2. Regulamin dostępny jest w wyspach handlowych Sorvella Perfume, w których obowiązuje Promocja oraz na www.sorvellaperfume.pl

Regulamin sporządzono 03.04.2024 r.