Regulamin Promocji: Świąteczna Promocja -15% na Perfumy 50 ml, Dyfuzory, Świeczki, Spraye i Zapachy Samochodowe,

w dn. 4-14.12.2023 r.,

zwanej w dalszej części „Promocja”.

 

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji przeprowadzanej w sieci wysp handlowych na terenie całej Polski i sklepu internetowego sorvellaperfume.pl prowadzonych przez GLARE MARKETING SP. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie w czasie trwania promocji prowadzona będzie sprzedaż detaliczna.
  2. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich klientów online Sorvella Perfume, bez wykluczeń.
  3. Promocja obowiązuje w okresie od 04.12.2023 r do 14.12.2023 r. Organizator zachowuje sobie prawo do skrócenia/wydłużenia Promocji w dowolnym terminie.
  4. Promocja dotyczy 15% rabatu na perfumy o pojemności 50 ml (nie dotyczy wersji z próbką 3 ml), dyfuzory, spraye, świeczki i perfumy do samochodu, dostępne w czasie trwania Promocji w sklepie online Sorvella Perfume. Promocja nie łączy się z innymi, aktualnie obowiązującymi w sklepie online Sorvella Perfume, mechanizmami promocyjnymi.
  5. W ramach Promocji każda osoba, która dokona zakupu, w sklepie internetowym sorvellaperfume.pl otrzymuje 15% rabatu na wymieniony w punkcie 4 asortyment.
  6. Rabat, o którym mowa w pkt 4 naliczony zostanie na etapie finalizacji transakcji, w czasie zakupów w sklepie online sorvellaperfume.pl
  7. Towar zakupiony w sklepie internetowym Sorvella Perfume może podlegać zwrotowi w okresie 30 dni, licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu, niezależnie od tego w jakim dniu przypada ostatni dzień terminu. W razie skorzystania przez klienta z możliwości zwrotu towaru na zasadach określonych w regulaminie zwrotów i wymian, Klient otrzyma zwrot środków w kwocie równej cenie uiszczonej przez klienta za ten towar (cenie po rabacie, obowiązującym w czasie Promocji).
  8. Zwrot środków wykonany będzie w tej samej formie, w jakiej uiszczona została przez klienta zapłata za zwracany towar.
  9. Organizatorem promocji jest GLARE MARKETING Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Muszkieterów 15 B, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000665980, o kapitale zakładowym 20 000 PLN, NIP 5223084781, REGON 366661382.
  10. Regulamin dostępny jest na www.sorvellaperfume.pl

Regulamin sporządzono 01.12.2023 r.