Regulamin Promocji: 2 + 1 GRATIS na cały asortyment

(bez perfumetek i próbek: zestawy)

w dn. 04-30.06.2024 r.,

zwanej w dalszej części „Promocja”.

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji przeprowadzanej w sieci wysp handlowych na terenie całej Polski i sklepu internetowego sorvellaperfume.pl prowadzonych przez GLARE MARKETING SP. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie w czasie trwania promocji prowadzona będzie sprzedaż detaliczna.
 2. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich klientów Sorvella Perfume, bez wykluczeń.
 3. Promocja obowiązuje w okresie od 04-30.06.2024 r.
 4. Promocja dotyczy całego asortymentu, dostępnego w dniach Promocji w ofercie stacjonarnej i online Sorvella Perfume z wykluczeniem perfumetek i próbek: zestawy. Promocja nie łączy się z innymi, aktualnie obowiązującymi w Sorvella Perfume mechanizmami promocyjnymi, innymi promocjami.
 5. Asortyment produktów promocyjnych może się różnić w zależności od dostępności w każdej wyspie Sorvella Perfume i w sklepie www sorvellaperfume.pl
 6. W ramach Promocji każda osoba, która dokona zakupu 2 (słownie: dwóch) produktów z całego asortymentu Sorvella Perfume z wyjątkiem zestawów próbek i perfumetek 10 ml, w wyspie handlowej Sorvella Perfume lub w sklepie internetowym sorvellaperfume.pl, otrzyma 3 (słownie: trzeci) produkt w gratisie, produkt najtańszy lub w tej samej cenie.
 7. Rabat, o którym mowa w pkt 6 powyżej, naliczony zostanie na etapie finalizacji transakcji w czasie zakupów w wyspie handlowej lub na stronie sklepu online sorvellaperfume.pl
 8. Towar zakupiony w dowolnej wyspie handlowej Sorvella Perfume lub w sklepie internetowym Sorvella Perfume może podlegać zwrotowi w okresie 30 dni, licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu, niezależnie od tego, w jakim dniu przypada ostatni dzień terminu. W razie skorzystania przez klienta z możliwości zwrotu towaru na zasadach określonych w regulaminie zwrotów i wymian, Klient otrzyma zwrot środków w kwocie równej cenie uiszczonej przez klienta za tenże towar (cenie po rabacie, obowiązującym w czasie Promocji).
 9. Zwrot środków wykonany będzie w tej samej formie, w jakiej uiszczona została przez klienta zapłata za zwracany towar.
 10. Organizatorem promocji jest GLARE MARKETING Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Muszkieterów 15 B, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000665980, o kapitale zakładowym 20 000 PLN, NIP 5223084781, REGON 366661382.
 11. Regulamin dostępny jest w wyspach handlowych Sorvella Perfume, w których obowiązuje Promocja oraz na www.sorvellaperfume.pl

Regulamin sporządzono 04.06.2024 r.