Regulamin Promocji: NOCNE ZAKUPY -25%
przy zakupach za min. 199 zł
w dn. 06-07.04.2024 
o godzinach 20:00-24:00,
zwanej w dalszej części „Promocja”.

 

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji przeprowadzanej w sklepie  internetowym sorvellaperfume.pl prowadzonego przez GLARE MARKETING SP. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie w czasie trwania promocji prowadzona będzie sprzedaż detaliczna.
  2. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich klientów Sorvella Perfume, bez wykluczeń.
  3. Promocja obowiązuje w okresie 06-07.04.2024 o godzinach 20:00-24:00
  4. Promocja dotyczy całego asortymentu, dostępnego w dniach Promocji w ofercie online Sorvella Perfume. Promocja nie łączy się z innymi, aktualnie obowiązującymi w Sorvella Perfume mechanizmami promocyjnymi, innymi promocjami i zniżkami na produkty.
  5. W ramach Promocji każda osoba, która dokona zakupu za min. 199 zł w sklepie internetowym sorvellaperfume.pl, otrzyma 25% rabat na całe zamówienie.
  6. Rabat, o którym mowa w pkt 6 powyżej, naliczony zostanie na etapie finalizacji transakcji na stronie sklepu online sorvellaperfume.pl.
  7. Towar zakupiony w sklepie internetowym Sorvella Perfume może podlegać zwrotowi w okresie 30 dni, licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu, niezależnie od tego, w jakim dniu przypada ostatni dzień terminu. W razie skorzystania przez klienta z możliwości zwrotu towaru na zasadach określonych w regulaminie zwrotów i wymian, Klient otrzyma zwrot środków w kwocie równej cenie uiszczonej przez klienta za tenże towar (cenie po rabacie, obowiązującym w czasie Promocji).
  8. Zwrot środków wykonany będzie w tej samej formie, w jakiej uiszczona została przez klienta zapłata za zwracany towar.
  9. Organizatorem promocji jest GLARE MARKETING Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Muszkieterów 15 B, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000665980, o kapitale zakładowym 20 000 PLN, NIP 5223084781, REGON 366661382.
  10. Regulamin dostępny jest na www.sorvellaperfume.pl

Regulamin sporządzono 05.04.2024