Regulamin Promocji: DZIEŃ SINGLA: -11% rabatu na perfumy przy zakupach za min. 149 zł, w dn. 09-12.11.2023 r.  
zwanej w dalszej części „Promocja”.

 

1.Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji przeprowadzanej w sieci wysp handlowych na teranie całej Polki i sklepu internetowego sorvellaperfume.pl prowadzonych przez GLARE MARKETING SP. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie w w czasie trwania promocji prowadzona będzie sprzedaż detaliczna.

2.Promocja przeznaczona jest dla wszystkich klientów Sorvella Perfume, bez wykluczeń.

3.Promocja obowiązuje w okresie od 09.11.2023 do 12.11.2023 r.

4.Promocja dotyczy perfum, dostępnych w dniach Promocji w ofercie stacjonarnej i online Sorvella Perfume. Promocja nie łączy się z innymi, aktualnie obowiązującymi w Sorvella Perfume mechanizmami promocyjnymi, innymi promocjami.

5.Asortyment produktów promocyjnych może się różnić w zależności od dostępności w każdej wyspie Sorvella Perfume i w sklepie www sorvellaperfume.pl

6.W ramach Promocji każda osoba, która dokona zakupu w wyspie handlowej Sorvella Perfume lub w sklepie internetowym sorvellaperfume.pl o wartości min. 149 zł otrzyma 11 % rabat na perfumy lub całe zamówienie, jeśli zakupiene są wyłącznie perfumy.

7.Rabat, o którym mowa w pkt 5 powyżej, naliczony zostanie na etapie fianalziacji traskacji w czasie zakupów w wyspie handlowej lub na stronie sklepu online sorvellaperfume.pl

8.Towar zakupiony w dowolnej wyspie handlowej Sorvella Perfume lub w sklepie internetowym Sorvella Perfume może podlegać zwrotowi w okresie 30 dni, licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu, niezależenie od tego w jakim dniu przypada ostatni dzień terminu. W razie skorzystania przez klienta z możliwości zwrotu towaru na zasadach określonych w regulaminie zwrotów i wymian, Klient otrzyma zwrot środków w kwocie równej cenie uiszczonej przez klienta za tenże towar (cenie po rabacie, obowiązującym w czasie Promocji).

9.Zwrot środków wykonany będzie w tej samej formie, w jakiej uiszczona została przez klienta zapłata za zwracany towar.

10.Organizatorem promocji jest GLARE MARKETING Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Muszkieterów 15 B, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000665980, o kapitale zakładowym 20 000 PLN, NIP 5223084781, REGON 366661382.

11.Regulamin dostępny jest w wyspach handlowych Sorvella Perfume, w których obowiązuje Promocja oraz na www.sorvellaperfume.pl

 

 

Regulamin sporządzono 08.11.2023