Promocja PREMIUM WEEKEND:

20% rabatu na cały asortyment przy zakupach za min. 99.90 zł,

w dn. 12.04-14.04.2024 r.,

zwanej w dalszej części „Promocja”.

 

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji przeprowadzanej w sklepie internetowym sorvellaperfume.pl prowadzonym przez GLARE MARKETING SP. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie w czasie trwania promocji prowadzona będzie sprzedaż detaliczna.
  1. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich klientów online Sorvella Perfume, bez wykluczeń.
  1. Promocja obowiązuje w okresie 12.04 - 14.04.2024 r.
  1. Promocja dotyczy wybranej kolekcji , dostępnego w dniach Promocji w ofercie online Sorvella Perfume. Promocja nie łączy się z innymi, aktualnie obowiązującymi w Sorvella Perfume online mechanizmami promocyjnymi, innymi promocjami.
  1. W ramach Promocji każda osoba, która dokona zakupu w sklepie internetowym sorvellaperfume.pl, o wartości min. 99.90 zł otrzyma 20% rabat na całe zamówienie.
  1. Rabat, o którym mowa w pkt 5 powyżej, naliczony zostanie na etapie finalizacji traskacji w czasie zakupów na stronie sklepu online sorvellaperfume.pl
  1. Towar zakupiony w sklepie internetowym Sorvella Perfume może podlegać reklamacji w okresie 30 dni, licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu, niezależenie od tego, w jakim dniu przypada ostatni dzień terminu.  
  1. Zwrot środków wykonany będzie w tej samej formie, w jakiej uiszczona została przez klienta zapłata za zwracany towar.
  1. Organizatorem promocji jest GLARE MARKETING Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Muszkieterów 15 B, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000665980, o kapitale zakładowym 20 000 PLN, NIP 5223084781, REGON 366661382. 
  2. Regulamin dostępny jest na www.sorvellaperfume.pl

 

 

Regulamin sporządzono 12.04.2024 r.