Międzynarodowy dzień perfum 1+1 ZA 50% 
tylko na perfumy 50ml oraz 100ml.  
  
zwanej w dalszej części „Promocja”.
 
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji przeprowadzanej w sklepie  internetowym sorvellaperfume.pl prowadzonym przez GLARE MARKETING SP. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie w czasie trwania promocji prowadzona będzie sprzedaż detaliczna.

 

  1. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich klientów online Sorvella Perfume, bez wykluczeń.

 

  1. Promocja obowiązuje w dniu 21.03.2024 od godź. 00:01 do godź. 23:59

 

  1. Promocja dotyczy 50% rabatu drugie perfumy 50ml lub 100ml dostępne w czasie trwania Promocji w sklepie online Sorvella Perfume. Promocja nie łączy się z innymi, aktualnie obowiązującymi w sklepie online Sorvella Perfume, mechanizmami promocyjnymi. Produkty uczestniczące w promocji znajdują się w Międzynarodowy dzień perfum 1+1 za 50% https://sorvellaperfume.pl/collections/miedzynarodowy-dzien-perfum

 

  1. W ramach Promocji każda osoba, która dokona zakupu, w sklepie internetowym sorvellaperfume.pl - w sekcji opisanej w pnkt. 4, otrzymuje 50% rabatu na drugi tańszy lub w tej samej cenie produkt, znajdujący się w kolekcji opisanej w  pnkt. 4. Rabat naliczany jest od ceny regularnej. 

 

  1. Rabat, o którym mowa w pkt 4 naliczony zostanie na etapie finalizacji transakcji, w czasie zakupów w sklepie online sorvellaperfume.pl

 

  1. Towar zakupiony sklepie internetowym Sorvella Perfume może podlegać zwrotowi w okresie 30 dni, licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu, niezależenie od tego, w jakim dniu przypada ostatni dzień terminu. W razie skorzystania przez klienta z możliwości zwrotu towaru na zasadach określonych w regulaminie zwrotów i wymian, Klient otrzyma zwrot środków w kwocie równej cenie uiszczonej przez klienta za ten towar (cenie po rabacie, obowiązującym w czasie Promocji).

 

  1. Zwrot środków wykonany będzie w tej samej formie, w jakiej uiszczona została przez klienta zapłata za zwracany towar.

 

  1. Organizatorem promocji jest GLARE MARKETING Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Muszkieterów 15 B, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000665980, o kapitale zakładowym 20 000 PLN, NIP 5223084781, REGON 366661382.
  2. Regulamin dostępny jest na www.sorvellaperfume.pl

 

 Regulamin sporządzono 20.03.2024 r.