Promocja Dni Signature: -10% na perfumy kolekcji Signature i zestawy perfum Signature; -20% na perfumy Signature przy dodaniu do koszyka zestawu perfum Signature
  
zwanej w dalszej części „Promocja”.
 
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji przeprowadzanej w sklepie  internetowym sorvellaperfume.pl prowadzonym przez GLARE MARKETING SP. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie w czasie trwania promocji prowadzona będzie sprzedaż detaliczna.

 

  1. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich klientów online Sorvella Perfume, bez wykluczeń.

 

  1. Promocja obowiązuje w dni od 01.05.2024 od godZ. 00:00 do 06.05.2024 do godź. 23:59.

 

  1. Promocja dotyczy 10% rabatu na perfumy i zestawy perfum kolekcji Signature i 20% rabatu na kolekcję perfum Siganture 100 ml przy dodaniu do koszyka zestawu perfum Signature. Promocja dotyczy produktów dostępnych w czasie trwania Promocji w sklepie online Sorvella Perfume. Promocja nie łączy się z innymi, aktualnie obowiązującymi w sklepie online Sorvella Perfume, mechanizmami promocyjnymi. 

 

  1. W ramach Promocji każda osoba, która dokona zakupu w sklepie internetowym sorvellaperfume.pl - w sekcji opisanej w pnkt. 4, otrzymuje 10% rabatu produkt, znajdujący się w kolekcji opisanej w  pnkt. 4. Rabat naliczany jest od ceny regularnej. Rabat 20% jest naliczany na perfumy kolekcji Signature 100ml przy dodaniu do koszyka zestawu perfum Signature.

 

  1. Rabat, o którym mowa w pkt 4 naliczony zostanie na etapie finalizacji transakcji, w czasie zakupów w sklepie online sorvellaperfume.pl

 

  1. Towar zakupiony sklepie internetowym Sorvella Perfume może podlegać zwrotowi w okresie 30 dni, licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu, niezależenie od tego, w jakim dniu przypada ostatni dzień terminu. W razie skorzystania przez klienta z możliwości zwrotu towaru na zasadach określonych w regulaminie zwrotów i wymian, Klient otrzyma zwrot środków w kwocie równej cenie uiszczonej przez klienta za ten towar (cenie po rabacie, obowiązującym w czasie Promocji).

 

  1. Zwrot środków wykonany będzie w tej samej formie, w jakiej uiszczona została przez klienta zapłata za zwracany towar.

 

  1. Organizatorem promocji jest GLARE MARKETING Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Muszkieterów 15 B, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000665980, o kapitale zakładowym 20 000 PLN, NIP 5223084781, REGON 366661382
  2. Regulamin dostępny jest na www.sorvellaperfume.pl

 

 Regulamin sporządzono 30.04.2024 r.