Regulamin Promocji: FLASH SALE: -25% rabatu przy zakupach za min. 199 zł, w dn. 21-22.10.2023 r.

zwanej w dalszej części „Promocja”

1. Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji przeprowadzanej w sieci wysp handlowych na teranie całej Polki i sklepu internetowego sorvellaperfume.pl prowadzonych przez GLARE MARKETING SP. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie w w czasie trwania promocji prowadzona będzie sprzedaż detaliczna.


2. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich klientów Sorvella Perfume, bez wykluczeń.


3. Promocja obowiązuje w okresie od 10.2023 do 22.10.2023 r.


4. Promocja dotyczy całego asortymentu, dostępnego w dniach Promocji w ofercie stacjonarnej i online Sorvella Perfume. Promocja nie łączy się z innymi, aktualnie obowiązującymi w Sorvella Perfume mechanizmami promocyjnymi, innymi promocjami.


5. Asortyment produktów promocyjnych może się różnić w zależności od dostępności w każdej wyspie Sorvella Perfume i w sklepie www.sorvellaperfume.pl


6. W ramach Promocji każda osoba, która dokona zakupu w wyspie handlowej Sorvella Perfume lub w sklepie internetowym sorvellaperfume.pl o wartości 199 zł otrzyma 25% rabat na całe zakupy. W przypadku zakupów online ze spełnionym warunkiem promocyjnym - dostawa zamówienia będzie za darmo.


7. Rabat, o którym mowa w pkt 5 powyżej, naliczony zostanie na etapie fianalziacji traskacji w czasie zakupów w wyspie handlowej lub na stronie sklepu online www.sorvellaperfume.pl


8. Towar zakupiony w dowolnej wyspie handlowej Sorvella Perfume lub w sklepie internetowym Sorvella Perfume może podlegać zwrotowi w okresie 30 dni, licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu, niezależenie od tego w jakim dniu przypada ostatni dzień terminu. W razie skorzystania przez klienta z możliwości zwrotu towaru na zasadach określonych w regulaminie zwrotów i wymian, Klient otrzyma zwrot środków w kwocie równej cenie uiszczonej przez klienta za tenże towar (cenie po rabacie, obowiązującym w czasie Promocji).


9. Zwrot środków wykonany będzie w tej samej formie, w jakiej uiszczona została przez klienta zapłata za zwracany towar.


10. Organizatorem promocji jest GLARE MARKETING Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem Muszkieterów 15 B, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000665980, o kapitale zakładowym 20 000 PLN, NIP 5223084781, REGON 366661382.


11. Regulamin dostępny jest w wyspach handlowych Sorvella Perfume, w których obowiązuje Promocja oraz na sorvellaperfume.pl

     

    Regulamin sporządzono 19.10.2023 r.