Regulamin Promocji: FLASH SALE
25% rabatu na cały asortyment przy zakupach za min. 199 zł,
w dn. 26-30.04.2024 r.
zwanej w dalszej części „Promocja”.

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji przeprowadzanej w sieci wysp handlowych na teranie całej Polki i sklepu internetowego sorvellaperfume.pl prowadzonych przez GLARE MARKETING SP. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie w czasie trwania promocji prowadzona będzie sprzedaż detaliczna.
 2. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich klientów Sorvella Perfume, bez wykluczeń.
 3. Promocja obowiązuje w okresie od 26.04.2024 r. do 30.04.2024 r.
 4. Promocja dotyczy całego asortymentu, dostępnego w dniach Promocji w ofercie online Sorvella Perfume. Promocja nie łączy się z innymi, aktualnie obowiązującymi w Sorvella Perfume mechanizmami promocyjnymi, innymi promocjami.
 5. Asortyment produktów promocyjnych może się różnić w zależności od dostępności w sklepie www.sorvellaperfume.pl
 6. W ramach Promocji każda osoba, która dokona zakupu w sklepie internetowym sorvellaperfume.pl, o wartości min. 199 zł otrzyma 25% rabatu na całe zamówienie.
 7. Rabat, o którym mowa w pkt 5 powyżej, naliczony zostanie na etapie fianalizacji traskacji w czasie zakupów w wyspie handlowej lub na stronie sklepu online sorvellaperfume.pl
 8. Towar zakupiony w dowolnej wyspie handlowej Sorvella Perfume lub w sklepie internetowym Sorvella Perfume może podlegać zwrotowi w okresie 30 dni, licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu, niezależenie od tego, w jakim dniu przypada ostatni dzień terminu. W razie skorzystania przez klienta z możliwości zwrotu towaru na zasadach określonych w regulaminie zwrotów i wymian, Klient otrzyma zwrot środków w kwocie równej cenie uiszczonej przez klienta za tenże towar (cenie po rabacie, obowiązującym w czasie Promocji).
 9. Zwrot środków wykonany będzie w tej samej formie, w jakiej uiszczona została przez klienta zapłata za zwracany towar.
 10. Organizatorem promocji jest GLARE MARKETING Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Muszkieterów 15 B, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000665980, o kapitale zakładowym 20 000 PLN, NIP 5223084781, REGON 366661382. 
 11. Regulamin dostępny jest w wyspach handlowych Sorvella Perfume, w których obowiązuje Promocja oraz na www.sorvellaperfume.pl

Regulamin sporządzono 26.04.2024 r.