Regulamin Promocji: CYBER MONDAY: -20% na cały koszyk od 49 zł i darmowa dostawa

w dn. 27.11.2023 r.,

zwanej w dalszej części „Promocja”.

 

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji w Polsce w sklepie internetowym sorvellaperfume.pl prowadzonym przez GLARE MARKETING Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie w czasie trwania promocji prowadzona będzie sprzedaż detaliczna.
  2. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich klientów Sorvella Perfume, bez wykluczeń.
  3. Promocja obowiązuje w dn. 27.11.2023 r.
  4. Promocja dotyczy całego asortymentu, dostępnego w dniach Promocji w sklepie online Sorvella Perfume. Warunkiem skorzystania z Promocji -20% na wszystko i darmowa dostawa jest dokonanie zakupu za min. 49 zł. Promocja nie łączy się z innymi, aktualnie obowiązującymi w Sorvella Perfume mechanizmami promocyjnymi, innymi promocjami.
  5. W ramach Promocji każda osoba, która dokona zakupu w sklepie internetowym sorvellaperfume.pl za min. 49 zł uzyskuje prawo do 20% rabatu i darmowej dostawy.
  6. Rabat, o którym mowa w pkt 5 powyżej, naliczony zostanie na etapie finalizacji traskacji w czasie zakupów w wyspie handlowej lub na stronie sklepu online sorvellaperfume.pl
  7. Towar zakupiony w dowolnej wyspie handlowej Sorvella Perfume lub w sklepie internetowym Sorvella Perfume może podlegać zwrotowi w okresie 30 dni, licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu, niezależnie od tego w jakim dniu przypada ostatni dzień terminu. W razie skorzystania przez klienta z możliwości zwrotu towaru na zasadach określonych w regulaminie zwrotów i wymian, Klient otrzyma zwrot środków w kwocie równej cenie uiszczonej przez klienta za tenże towar (cenie po rabacie, obowiązującym w czasie Promocji).
  8. Zwrot środków wykonany będzie w tej samej formie, w jakiej uiszczona została przez klienta zapłata za zwracany towar.
  9. Organizatorem promocji jest GLARE MARKETING Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Muszkieterów 15 B, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000665980, o kapitale zakładowym 20 000 PLN, NIP 5223084781, REGON 366661382.
  10. Regulamin dostępny jest na stronie sklepu online: www.sorvellaperfume.pl

Regulamin sporządzono 24.11.2023 r.