Promocja 1+1 ZA 50%.
Wykluczenia: perfumetki, zestawy próbek.  
  
zwanej w dalszej części „Promocja”.
 
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji przeprowadzanej w sklepie  internetowym sorvellaperfume.pl prowadzonym przez GLARE MARKETING SP. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie w czasie trwania promocji prowadzona będzie sprzedaż detaliczna.

 

  1. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich klientów online Sorvella Perfume, bez wykluczeń.

 

  1. Promocja obowiązuje od 02.07.2024 od 31.07.2024 r.

 

  1. Promocja dotyczy 50% rabatu na drugi produkt w koszyku dostępny w czasie trwania Promocji w sklepie online Sorvella Perfume. Promocja nie łączy się z innymi, aktualnie obowiązującymi promocjami w sklepie online Sorvella Perfume, mechanizmami promocyjnymi. Produkty uczestniczące w promocji znajdują się w kolekcji Promocja1+1 za 50%. https://sorvellaperfume.pl/collections/miedzynarodowy-dzien-perfum

 

  1. W ramach Promocji każda osoba, która dokona zakupu, w sklepie internetowym sorvellaperfume.pl - w sekcji opisanej w pnkt. 4, otrzymuje 50% rabatu na drugi tańszy lub w tej samej cenie produkt, znajdujący się w kolekcji opisanej w  pnkt. 4. Rabat naliczany jest od ceny regularnej. 

 

  1. Rabat, o którym mowa w pkt 4 naliczony zostanie na etapie finalizacji transakcji, w czasie zakupów w sklepie online sorvellaperfume.pl

 

  1. Towar zakupiony sklepie internetowym Sorvella Perfume może podlegać zwrotowi w okresie 30 dni, licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu, niezależenie od tego, w jakim dniu przypada ostatni dzień terminu. W razie skorzystania przez klienta z możliwości zwrotu towaru na zasadach określonych w regulaminie zwrotów i wymian, Klient otrzyma zwrot środków w kwocie równej cenie uiszczonej przez klienta za ten towar (cenie po rabacie, obowiązującym w czasie Promocji).

 

  1. Zwrot środków wykonany będzie w tej samej formie, w jakiej uiszczona została przez klienta zapłata za zwracany towar.

 

  1. Organizatorem promocji jest GLARE MARKETING Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Muszkieterów 15 B, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000665980, o kapitale zakładowym 20 000 PLN, NIP 5223084781, REGON 366661382.
  2. Regulamin dostępny jest na www.sorvellaperfume.pl

 

 Regulamin sporządzono 02.07.2024 r.